החוץ והבטחון 1965

חלק מפרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז בשבט תשכ"ה, 19/01/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג בשבט תשכ"ה, 26/01/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' בשבט תשכ"ה, 02/02/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א באדר א' תשכ"ה, 23/02/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח באדר א' תשכ"ה, 02/03/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' באדר ב' תשכ"ה, 09/03/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' באדר ב' תשכ"ה, 11/03/1965- נפסלה לפרסום ע"י הצנזורה

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט באדר ב' תשכ"ה, 23/03/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו באדר ב' תשכ"ה, 30/03/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בניסן תשכ"ה, 06/04/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז באייר תשכ"ה, 18/05/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג באייר תשכ"ה, 25/05/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בסיון תשכ"ה, 01/06/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' בסיון תשכ"ה, 08/06/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו בסיון תשכ"ה, 15/06/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בסיון תשכ"ה, 22/06/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ט בסיון תשכ"ה, 29/06/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בתמוז תשכ"ה, 20/07/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט באלול תשכ"ה, 16/09/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בכסלו תשכ"ו, 14/12/1965

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז בכסלו תשכ"ו, 21/12/1965