החוץ והבטחון 1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז בתמוז התשכ"ו, 5.7.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בתמוז התשכ"ו, 12.7.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' באב התשכ"ו, 19.7.1966 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' באב התשכ"ו, 19.7.1966 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז באב התשכ"ו, 2.8.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' באלול התשכ"ו, 17.8.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' באלול התשכ"ו, 23.8.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א באלול התשכ"ו, 6.9.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז באלול התשכ"ו, 12.9.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בתשרי התשכ"ז, 12.10.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בחשוון התשכ"ז, 18.10.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בחשוון התשכ"ז, 1.11.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בחשוון התשכ"ז, 4.11.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג בחשוון התשכ"ז, 6.11.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בחשוון התשכ"ז, 8.11.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' בכסלו התשכ"ז, 15.11.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בכסלו התשכ"ז, 17.11.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' בכסלו התשכ"ז, 22.11.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בכסלו התשכ"ז, 1.12.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג בכסלו התשכ"ז, 6.12.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' בכסלו התשכ"ז, 13.12.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בטבת התשכ"ז, 20.12.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בטבת התשכ"ז, 27.12.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בטבת התשכ"ז, 27.12.1966

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו בטבת התשכ"ז, 28.12.1966