החוץ והבטחון 1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בטבת התשכ"ז, 3.1.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בטבת התשכ"ז, 10.1.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בשבט התשכ"ז, 17.1.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג בשבט התשכ"ז, 24.1.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז בשבט התשכ"ז, 7.2.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' באדר א' התשכ"ז, 14.2.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א באדר א' התשכ"ז, 21.2.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח באדר א' התשכ"ז, 28.2.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה באדר א' התשכ"ז, 7.3.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' באדר ב' התשכ"ז, 14.3.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' באדר ב' התשכ"ז, 20.3.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג באדר ב' התשכ"ז, 4.4.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בניסן התשכ"ז, 11.4.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' בניסן התשכ"ז, 9.5.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' באייר התשכ"ז, 17.5.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב באייר התשכ"ז, 22.5.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז באייר התשכ"ז, 26.5.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' באייר התשכ"ז, 30.5.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א באייר התשכ"ז, 31.5.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח באייר התשכ"ז, 7.6.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' בסיוון התשכ"ז, 13.6.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בסיוון התשכ"ז, 15.6.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בסיוון התשכ"ז, 27.6.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בסיוון התשכ"ז, 28.6.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בסיוון התשכ"ז,4.7.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בתמוז התשכ"ז,11.7.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' בתמוז התשכ"ז,16.7.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בתמוז התשכ"ז, 18.7.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז בתמוז התשכ"ז, 25.7.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בתמוז התשכ"ז, 1.8.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' באב התשכ"ז, 8.8.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א באב התשכ"ז, 17.8.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח באב התשכ"ז, 24.8.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' באב התשכ"ז, 5.9.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' באלול התשכ"ז, 8.9.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד באלול התשכ"ז, 19.9.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א באלול התשכ"ז, .26.9.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח באלול התשכ"ז, 3.10.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בתשרי התשכ"ח, 10.10.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז בתשרי התשכ"ח, 20.10.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בתשרי התשכ"ח, 24.10.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז בתמוז התשכ"ח, 31.10.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בחשוון התשכ"ח, 7.11.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א בחשוון התשכ"ח, 14.11.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בחשוון התשכ"ח, 17.11.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בחשוון התשכ"ח, 21.11.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בכסלו התשכ"ח, 5.12.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בכסלו התשכ"ח, 8.12.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בכסלו התשכ"ח, 12.12.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א בכסלו התשכ"ח, 13.12.1967

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז בכסלו התשכ"ח, 19.12.1967