החוץ והבטחון 1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בטבת התשכ"ח, 2.1.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בטבת התשכ"ח, 5.1.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' בטבת התשכ"ח, 9.1.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בטבת התשכ"ח, 19.1.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בטבת התשכ"ח, 23.1.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בשבט התשכ"ח, 6.2.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בשבט התשכ"ח, 9.2.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בשבט התשכ"ח, 13.2.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בשבט התשכ"ח, 20.2.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בשבט התשכ"ח, 27.2.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' באדר התשכ"ח, 5.3.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט באדר התשכ"ח, 19.3.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב באדר התשכ"ח, 22.3.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב באדר התשכ"ח, 22.3.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו באדר התשכ"ח, 26.3.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו באדר התשכ"ח, 26.3.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א בניסן התשכ"ח, 9.4.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בניסן התשכ"ח, 26.4.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' באייר התשכ"ח, 7.5.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג באייר התשכ"ח, 21.5.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג באייר התשכ"ח, 21.5.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בסיוון התשכ"ח, 28.5.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' בסיוון התשכ"ח, 29.5.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו בסיוון התשכ"ח, 11.6.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בסיוון התשכ"ח, 18.6.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בסיוון התשכ"ח, 21.6.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ט בסיוון התשכ"ח, 25.6.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בתמוז התשכ"ח, 2.7.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' בתמוז התשכ"ח, 5.7.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג בתמוז התשכ"ח, 9.7.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בתמוז התשכ"ח, 16.7.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז בתמוז התשכ"ח, 23.7.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' באב התשכ"ח, 29.7.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' באב התשכ"ח, 30.7.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב באב התשכ"ח, 6.8.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג באב התשכ"ח, 7.8.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט באב התשכ"ח, 13.8.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו באב התשכ"ח, 20.8.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' באלול התשכ"ח, 27.8.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז באלול התשכ"ח, 10.9.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' בתשרי התשכ"ט, 27.9.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בתשרי התשכ"ט, 4.10.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בתשרי התשכ"ט, 11.10.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בתשרי התשכ"ט, 18.10.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בחשוון התשכ"ט, 29.10.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' בחשוון התשכ"ט, 30.10.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בחשוון התשכ"ט, 3.11.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בחשוון התשכ"ט, 5.11.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז בחשוון התשכ"ט, 7.11.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בחשוון התשכ"ט, 12.11.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בחשוון התשכ"ט, 19.11.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' בכסלו התשכ"ט, 26.11.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' בכסלו התשכ"ט, 29.11.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בכסלו התשכ"ח, 3.12.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז בכסלו התשכ"ט, 8.12.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בכסלו התשכ"ט, 10.12.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בכסלו התשכ"ט, 17.12.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בטבת התשכ"ט, 24.12.1968

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בטבת התשכ"ט, 31.12.1968