החוץ והבטחון 1969

חלק מפרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז בטבת תשכ"ט, 07/01/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בטבת תשכ"ט, 14/01/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בשבט תשכ"ט, 23/01/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' בשבט תשכ"ט, 24/01/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בשבט תשכ"ט, 06/02/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בשבט תשכ"ט, 13/02/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' בשבט תשכ"ט, 18/02/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' באדר תשכ"ט, 25/02/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א באדר תשכ"ט, 11/03/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח באדר תשכ"ט, 18/03/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' בניסן תשכ"ט, 28/03/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בניסן תשכ"ט, 31/03/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בניסן תשכ"ט, 16/04/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א באייר תשכ"ט, 29/04/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב באייר תשכ"ט, 30/04/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח באייר תשכ"ט, 06/05/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה באייר תשכ"ט, 13/05/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בסיון תשכ"ט, 27/05/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז בסיון תשכ"ט, 03/06/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בסיון תשכ"ט, 05/06/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בתמוז תשכ"ט, 17/06/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בתמוז תשכ"ט, 20/06/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' בתמוז תשכ"ט, 24/06/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א בתמוז תשכ"ט, 27/06/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו בתמוז תשכ"ט, 01/07/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בתמוז תשכ"ט, 04/07/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בתמוז תשכ"ט, 08/07/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז בתמוז תשכ"ט, 13/07/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ט בתמוז תשכ"ט, 15/07/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' באב תשכ"ט, 16/07/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' באב תשכ"ט, 20/07/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' באב תשכ"ט, 25/07/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג באב תשכ"ט, 28/07/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד באב תשכ"ט, 29/07/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד באב תשכ"ט, 08/08/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' באלול תשכ"ט, 22/08/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט באלול תשכ"ט, 02/09/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו באלול תשכ"ט, 09/09/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח באלול תשכ"ט, 11/09/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בחשון תש"ל, 13/10/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בחשון תש"ל, 19/10/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בחשון תש"ל, 31/10/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בחשון תש"ל, 07/11/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בכסלו תש"ל, 14/11/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו בכסלו תש"ל, 25/11/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז בכסלו תש"ל, 26/11/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בכסלו תש"ל, 02/12/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ט בכסלו תש"ל, 09/12/1969– פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בטבת תש"ל, 16/12/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בטבת תש"ל, 23/12/1969

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז בטבת תש"ל, 26/12/1969