החוץ והבטחון 1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בטבת תש"ל, 02/01/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בטבת תש"ל, 06/01/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' בשבט תש"ל, 09/01/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בשבט תש"ל, 13/01/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' בשבט תש"ל, 16/01/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג בשבט תש"ל, 20/01/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז בשבט תש"ל, 23/01/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בשבט תש"ל, 27/01/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' בשבט תש"ל, 06/02/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' באדר א' תש"ל, 10/02/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א באדר א' תש"ל, 17/02/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח באדר א' תש"ל, 24/02/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' באדר א' תש"ל, 26/02/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה באדר א' תש"ל, 03/03/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' באדר ב' תש"ל, 10/03/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' באדר ב' תש"ל, 13/03/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' באדר ב' תש"ל, 17/03/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א באדר ב' תש"ל, 19/03/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז באדר ב' תש"ל, 24/03/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט באדר ב' תש"ל, 27/03/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג באדר ב' תש"ל, 31/03/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו באדר ב' תש"ל, 03/04/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בניסן תש"ל, 07/04/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בניסן תש"ל, 10/04/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' בניסן תש"ל, 14/04/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בניסן תש"ל, 28/04/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' באייר תש"ל, 12/05/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' באייר תש"ל, 15/05/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג באייר תש"ל, 19/05/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז באייר תש"ל, 22/05/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' באייר תש"ל, 26/05/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג באייר תש"ל, 29/05/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז באייר תש"ל, 02/06/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ט באייר תש"ל, 04/06/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בסיון תש"ל, 05/06/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' בסיון תש"ל, 09/06/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' בסיון תש"ל, 12/06/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בסיון תש"ל, 16/06/1970– פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בסיון תש"ל, 23/06/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בסיון תש"ל, 26/06/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בסיון תש"ל, 29/06/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בסיון תש"ל, 30/06/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בתמוז תש"ל, 07/07/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בתמוז תש"ל, 10/07/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בתמוז תש"ל, 14/07/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב בתמוז תש"ל, 16/07/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז בתמוז תש"ל, 21/07/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בתמוז תש"ל, 23/07/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בתמוז תש"ל, 24/07/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בתמוז תש"ל, 28/07/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בתמוז תש"ל, 29/07/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' באב תש"ל, 3/08/19700

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ב' באב תש"ל, 04/08/1970– פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' באב תש"ל, 07/08/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט' באב תש"ל, 11/08/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א באב תש"ל, 13/08/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב באב תש"ל, 14/08/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז באב תש"ל, 19/08/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח באב תש"ל, 20/08/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט באב תש"ל, 21/08/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ג באב תש"ל, 25/08/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה באב תש"ל, 27/08/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' באב תש"ל, 01/09/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' באלול תש"ל, 04/09/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' באלול תש"ל, 08/09/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' באלול תש"ל, 11/09/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד באלול תש"ל, 15/09/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ז באלול תש"ל, 17/09/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט באלול תש"ל, 20/09/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' באלול תש"ל, 21/09/1970– פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד באלול תש"ל, 25/09/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' בתשרי תשל"א, 08/10/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ' בתשרי תשל"א, 20/10/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז בתשרי תשל"א, 27/10/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' בתשרי תשל"א, 30/10/1970– פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בחשון תשל"א, 03/11/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בחשון תשל"א, 06/11/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א בחשון תשל"א, 10/11/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בחשון תשל"א, 17/11/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בחשון תשל"א, 20/11/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ה בחשון תשל"א, 24/11/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בחשון תשל"א, 27/11/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בכסלו תשל"א, 29/11/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בכסלו תשל"א, 01/12/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ו' בכסלו תשל"א, 04/12/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י' בכסלו תשל"א, 08/12/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג בכסלו תשל"א, 11/12/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז בכסלו תשל"א, 15/12/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט בכסלו תשל"א, 17/12/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בכסלו תשל"א, 22/12/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו בכסלו תשל"א, 24/12/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ז בכסלו תשל"א, 25/12/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' בכסלו תשל"א, 27/12/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' בטבת תשל"א, 29/12/1970

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בטבת תשל"א, 31/12/1970