החוץ והבטחון 1971

חלק מהפרוטוקולים עדיין לא עברו את תהליך הצנזורה ולכן אינם מפורסמים

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בטבת תשל"א, 01/01/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' בטבת תשל"א, 05/01/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"א בטבת תשל"א, 08/01/1971– פרוטוקול חסוי

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ט"ו בטבת תשל"א, 12/01/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח בטבת תשל"א, 15/01/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ב בטבת תשל"א, 19/01/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ד בטבת תשל"א, 21/01/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ט בטבת תשל"א, 26/01/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ג' בשבט תשל"א, 29/01/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ז' בשבט תשל"א, 02/02/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ד בשבט תשל"א, 09/02/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ז בשבט תשל"א, 12/02/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א בשבט תשל"א, 16/02/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ח בשבט תשל"א, 23/02/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ל' בשבט תשל"א, 25/02/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, א' באדר תשל"א, 26/02/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ה' באדר תשל"א, 02/03/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח' באדר תשל"א, 05/03/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב באדר תשל"א, 09/03/1971 (בבוקר)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ב באדר תשל"א, 09/03/1971 (בצהריים)

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ג באדר תשל"א, 10/03/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ח באדר תשל"א, 15/03/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, י"ט באדר תשל"א, 16/03/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"א באדר תשל"א, 18/03/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ו באדר תשל"א, 23/03/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כ"ט באדר תשל"א, 26/03/1971

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ד' בניסן תשל"א, 30/03/1971