אועדת הביטחון של מועצת המדינה הזמנית 1948

ישיבת ועדת הביטחון, ט"ו באב תש"ח, 20/08/1948

ישיבת ועדת הביטחון, כ"ט באב תש"ח, 03/09/1948

ישיבת ועדת הביטחון, ו' באלול תש"ח, 10/09/1948

ישיבת ועדת הביטחון, י"ג באלול תש"ח, 17/09/1948

ישיבת ועדת הביטחון, כ' באלול תש"ח, 24/09/1948

ישיבת ועדת הביטחון, כ"ז באלול תש"ח, 01/10/1948

ישיבת ועדת הביטחון, ה' בתשרי תש"ט, 08/10/1948

ישיבת ועדת הביטחון, י"ב בתשרי תש"ט, 15/10/1948

ישיבת ועדת הביטחון, כ"ו בתשרי תש"ט, 29/10/1948

ישיבת ועדת הביטחון, ג' בחשון תש"ט, 05/11/1948

ישיבת ועדת הביטחון, י' בחשון תש"ט, 12/11/1948

ישיבת ועדת הביטחון, י"ז בחשון תש"ט, 19/11/1948

ישיבת ועדת הביטחון, כ"ד בחשון תש"ט, 26/11/1948

ישיבת ועדת הביטחון, כ"ד בחשון תש"ט, 26/11/1948 (ישיבה ב')

ישיבת ועדת הביטחון, א' בכסלו תש"ט, 03/12/1948

ישיבת ועדת הביטחון, ח' בכסלו תש"ט, 10/12/1948

ישיבת ועדת הביטחון, ט"ו בכסלו תש"ט, 17/12/1948

ישיבת ועדת הביטחון, כ"ב בכסלו תש"ט, 24/12/1948

ישיבת ועדת הביטחון, כ"ט בכסלו תש"ט, 31/12/1948