בועדת הביטחון של מועצת המדינה הזמנית 1949

פרוטוקולים אלו טרם עברו את בדיקת הצנזורה ולכן אינם מפורסמים באתר. ניתן לעיין בהם באולם הקריאה.

ישיבת ועדת הביטחון, ו' בטבת תש"ט, 07/01/1949

ישיבת ועדת הביטחון, י"ג בטבת תש"ט, 14/01/1949

ישיבת ועדת הביטחון, כ"ז בטבת תש"ט, 28/01/1949

ישיבת ועדת הביטחון, ה' בשבט תש"ט, 04/02/1949

ישיבת ועדת הביטחון, י"ב בשבט תש"ט, 11/02/1949