אכיצד ראה נבון ב-1986 את תפקידו כשר החינוך?

א.1 | מבוא

יצחק נבון היה בעברו מורה בבית ספר. בעת היותו שר החינוך הוא הקדיש אפוא מחשבה רבה לתלמידי בתי הספר, לשיפור בתנאי הלימודים שלהם ובסיוע להם להתמודד עם קשיי גיל ההתבגרות ועם תופעות שליליות שהתפשטו במערכת החינוך (ראו למשל: פעולותיו של משרד החינוך במאבק באלימות, התאבדויות ופגיעות מיניות במערכת החינוך , '"הולך ונפער פער מאיים בין אלו שיש להם לבין אלו שאין להם" – מלגות לתלמידים מעוטי אמצעים').

א.2 | פנייתה של התלמידה שלומית ספונרו לנבון

בתחילת 1986 פנתה שלומית ספונרו, תלמידת כיתה י"א בבית הספר התיכון "קציר" ברחובות, אל שורה של שרים וביקשה מהם שיסייעו לה בהכנת עבודה שנתית במקצוע "אזרחות" (עבודה המהווה חלופה לבחינת בגרות) בנושא "מעמד השר". שני שרים נעתרו לבקשתה. האחד היה שר הביטחון יצחק רבין שהטיל על מנהל לשכתו איתן הבר לסייע לה והשני היה השר יצחק נבון שענה לה באופן אישי.

תחילה הזמין אותה נבון להתלוות לסיור שקיים בבית הספר הימי "מבואות ים". בסיור עצמו לא ניתן לה זמן לראיין את נבון אך בעקבותיו היא שלחה אליו ב-20 בפברואר 1986 מכתב (תיק "מדיניות מערכת החינוך – ענייני השר", גל-18610/2, עמ' 257):

למכתב זה צירפה ספונרו צירפה 12 שאלות (תיק גל-18610/2, עמ' 276-274) על אודות תפקידו של נבון כשר החינוך וכחבר בממשלת ישראל. אחד מעובדי לשכת השר ניסח טיוטה לתשובות השר (תיק גל-18610/2, עמ' 272-260) וב-11 במרס 1986 שלח נבון את תשובותיו לשאלות (תיק גל-18610/2, עמ' 255-253).

א.3 | שאלותיה של שלומית ספונרו ותשובותיו של נבון

בהכנת פרק זה נעזרנו בשיחת טלפון עם שלומית ספונרו, היום מורה בבית הספר "פרחי המדע" ברחובות, ב-18 בדצמבר 2018. אנו מודים לה מאוד על עזרתה.