הצבת דגלי ישראל באולמות בתי המשפט

.1 | פנייתם של ד"ר עירית אמינוף וח"כ דב שילנסקי

ב-1985 פנתה ד"ר עירית אמינוף, חוקרת מחשבת ישראל ואשתו של שופט בית המשפט המחוזי בנצרת אהרן אמינוף, אל ח"כ דב שילנסקי וציינה בפניו שדגל ישראל נעדר מאולמות בתי המשפט בישראל. היא הציעה לו לחוקק חוק בכנסת שיחייב הצבת דגלים באולמות בתי המשפט.

ח"כ שילנסקי השתכנע מדבריה ופנה אל מספר אישים כדי לתקן את המצב. בין השאר הוא פנה בפברואר 1985 בשאילתא אל שר החינוך והתרבות יצחק נבון (תיק "מדיניות מערכת החינוך – שאילתות בכנסת ובעיתונות", גל-18604/10, עמ' 189):

 

.2 | תשובתו של נבון

נבון ענה לשילנסקי באפריל 1985 שיפנה אל ועדת שרים לענייני סמלים וטקסים כדי לדון בעניין (תיק גל-18604/10, עמ' 188):

 

.3 | קבלת ההצעה

ההצעה התקבלה ומאז 1985 יש להציב את דגל ישראל באולמות בתי המשפט. בצילומים ממשפטיו של ג'ון דמאניוק (1987- 1993) ניתן לראות את דגל ישראל בבית המשפט:

השופט צבי טל במשפט דמאניוק, 16.2.1987. צלם יעקב סער, לע"מ

 

.4 | הצבת סמל המדינה בבתי המשפט

יש לציין שכבר בתחילת 1950 נקבע שיש להציב את סמל המדינה מעל למושבו של נשיא בית המשפט (תיק "ועדת הדגל והסמל של מועצת המדינה – סמלים בבתי המשפט", ג-395/7, עמ' 12):

לדוגמה צילום של אולם בבית המשפט העליון בירושלים ב-14 ביוני 2007:

צלם מרק ניימן, לע"מ

 

להכנת פרק זה קיימנו שיחת טלפון עם ד"ר אמינוף ב-1 בנובמבר 2018.