פעילויות משרד החינוך והתרבות בעקבות אסון הבונים

.1 | מבוא

אחד האסונות האזרחיים הגדולים ביותר במדינת ישראל התרחש בימי כהונתו של יצחק נבון בתפקיד שר החינוך והתרבות – אסון ההתנגשות בין רכבת לאוטובוס תלמידים בצומת הבונים ב-11 ביוני 1985. בתאונה זו נהרגו 22 בני אדם: 19 תלמידים, מורָה, אם מלווה ונהגת האוטובוס. 16 תלמידים נוספים נפצעו. התלמידים היו תלמידי כיתה ז בחטיבת הביניים בבית הספר התיכון ע"ש ברנר בפתח תקווה. בפרק זה אנו נתמקד בפעולות  של משרד החינוך והתרבות  ושל השר נבון בשבועות הראשונים לאחר האסון.

.2 | פעולות ראשונות

בו ביום הורה משרד החינוך לכל בתי הספר במדינה להקדיש את השעה הראשונה למחרת, ב-12 ביוני, לאסון הנורא. מנהל בית ספר תיכון  מקיף בקרית גת ישראל זנגרוב סבר שזו טעות וכתב זאת לדוד פור יושב ראש המזכירות הפדגוגית (תיק "מערכת החינוך – טיולים במוסדות חינוך", גל-18191/9, עמ' 212):

ב-12 ביוני השתתף נבון בהלוויה ההמונית המשותפת בפתח תקווה ונשא את הדברים הבאים ("תיקי מוסדות חינוך – בית ספר תיכון ברנר – פתח תקוה", גל-18105/11, עמ' 126-125):

כמו כן הוכנה לנבון רשימת המשפחות האבלות והוא השתתף באירועי השבעה שלהן (גל-18105/11, עמ' 121):

ב-16 ביוני 1985 התכנסו מנהלי המחוזות במשרד החינוך והתרבות לישיבת עבודה (תיק "מדיניות מערכת החינוך – לשכות מחוזיות, גל-18617/11, עמ' 134-132). חלק מהישיבה, עמ' 134-133, הוקדש לאסון:

 

 

.3 | התכתבויות עם נבון

מנהלת חטיבת הביניים דינה ילין כתבה לנבון שני מכתבים. בראשון (24 ביוני, גל-18105/11, עמ' 16) שיבחה שניים מעובדי משרד החינוך שעמדו לצד בית הספר: יוסי לנג ודורית אורטל. בשני (28 ביוני, גל-18105/11, עמ' 15) שיבחה את נבון על נאומו בטקס ההלוויה:

נבון השיב לה בכתב ידו (גל-18105/11, עמ' 13):

גם ראש עיריית פתח תקווה דב תבורי הודה במילים חמות לנבון (גל-18105/11, עמ' 106):

ונבון השיב לו בכתב ידו (גל-18105/11, עמ' 105):

 

 

 

 

.4 | פעילות הפסיכולוגים

השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) יצא לבית הספר ופעל בקרב התלמידים שלא השתתפו בסיור. ב-17 ביוני התכנסו אצל מנכ"ל משרד החינוך והתרבות אליעזר שמואלי הפסיכולוגים לישיבה בה דווח על הפעולה בבית הספר ועל עניינים נוספים (גל-18105/11, עמ' 23-18). נביא מהדיון את העמודים הרלוונטיים לאסון:

ב-3 ביולי 1985 הגיש ד"ר אביגדור קלינגמן, הממונה על הטיפול במצבי לחץ, דוח למנהל שפ"י ד"ר יוסף קולודנר בו פירט את כל הפעולות שנעשו בבית הספר  בימים 20-11 ביוני על ידי צוות של 16 פסיכולוגים ("תיקי מוסדות חינוך – בית ספר תיכון ברנר – פתח תקוה", גל-18105/12, עמ' 317-312):

 

 

 

 

 

.5 | ועדת הבירור בראשותו של יוסף דור

אחת הפעולות הראשונות שננקטו על ידי משרד החינוך הייתה למנות ועדת בדיקה בראשותו של יוסף דור מנהל אגף מוסדות. בתחילה הוקצו לוועדה חודשיים (גל-18105/11, עמ' 108), אחר כך קוצר הזמן לחודש (גל-18105/11, עמ' 66). הוועדה התכנסה ב-17 ביוני (גל-18105/11, עמ' 57-55), ב-24 ביוני (גל-18105/11, עמ' 54-51) וככל הנראה קיימה פגישות נוספות שאין בידינו את הפרוטוקולים שלהן. לפי הוראתו של נבון הקדימה הוועדה את סיום עבודתה והגישה ב-25 ביוני את הדוח שלה (גל-18105/11, עמ' 92-85):

 

יש לציין שלצד הוועדה שהוקמה על ידי משרד החינוך קמו ועדות נוספות: שר התחבורה חיים קורפו מינה ועדה בראשות פרופ' משה ליבנה (גל-18105/12, עמ' 367-338) וראש הממשלה שמעון פרס מינה ועדה בראשות השופט עזרא קמא (גל-18105/12, עמ' 111-27).

בעקבות התאונה פרסם מנכ"ל משרד החינוך והתרבות חוזר מנכ"ל חדש בספטמבר 1986. בחוזר זה נוספו הוראות חדשות בעניין טיולי בתי ספר. בין השאר נאסר לחלוטין על אוטובוסים המסיעים תלמידים לחצות פסי רכבת בכל מקום בו החציה מתבצעת על דרך עפר (תיק "מערכת החינוך – טיולים במוסדות חינוך", גל-18191/11, עמ' 283) ונקבעו נהלים לחצייה רגלית של פסי רכבת (גל-18191/11, עמ' 295):

 

פעולות נוספות של משרד החינוך והתרבות עליהן לא הרחבנו כאן נעשו למען הנצחת התלמידים והמורה.

לוח זיכרון שהוצב במקום האסון במושב הבונים. המקור: ד"ר אבישי טייכר, פיקוויקי

.6 | התיקים עליהם התבסס פרק זה

גל-18105/11: תיקי מוסדות חינוך – בית ספר תיכון ברנר – פתח תקוה

גל-18105/12: תיקי מוסדות חינוך – בית ספר תיכון ברנר – פתח תקוה

גל-18105/13: תיקי מוסדות חינוך – בית ספר תיכון ברנר – פתח תקוה

גל-18168/8: מדיניות מערכת החינוך – תוכניות לימודים – זהירות בדרכים

גל-15451/4: לשכת השר יצחק נבון – שאילתות בכנסת

גל-15450/10: לשכת השר יצחק נבון – שאילתות בכנסת

גל-15444/11: לשכת השר יצחק נבון – התכתבות עם שרים וחברי כנסת

גל-18191/9: מדיניות מערכת החינוך – טיולים במוסדות חינוך

גל-18191/10: מדיניות מערכת החינוך – טיולים במוסדות חינוך

גל-18191/11: מדיניות מערכת החינוך – טיולים במוסדות חינוך

גל-1817/11: מדיניות מערכת החינוך – לשכות מחוזיות