הנהגת סל תרבות לתלמידים בישראל

.1 | מבוא

בתחילת שנת הלימודים טורחים ועדי הורים בבתי ספר רבים בישראל לקבוע במשותף עם הנהלות בתי הספר כיצד להשתמש ב"סל התרבות" המוקצה לבית הספר. האם ישתמשו בו כדי לשלוח את התלמידים למוזיאון, להצגת תיאטרון או לקונצרט?

לא רבים יודעים שסל התרבות נקבע לראשונה בתקופת כהונתו של יצחק נבון כשר החינוך והתרבות וזאת כחלק ממדיניותו להגביר את חשיפתם של ילדי ישראל לערוצי התרבות השונים.

ילדים צופים במופע של תאטרון רחוב במסגרת פסטיבל ישראל במושבה הגרמנית בירושלים, 11.6.2001. צלם עמוס בן גרשום, לע"מ

.2 | הצעתו של אבנר שלו

ב-18 בדצמבר 1986 פנה מנהל אגף התרבות אבנר שלו במכתב אל המנהלים הבכירים במשרד החינוך והתרבות והציע להם להנהיג "סל תרבות" לתלמידים. הסל נועד לכלול את כל תחומי האמנות – תיאטרון, מוסיקה, מחול, אמנות פלסטית, קולנוע וביקור במוזיאונים: (תיק "מדיניות מערכת החינוך – אמנות – כללי", גל-18672/9, עמ' 298-290). ראו עמוד ראשון במסמך:

 

 

.3 | הטלת המפעל על "אמנות לעם"

בהצעתו המקורית של שלו הוצע להפעיל את סל התרבות באמצעות מספר סוכנויות. אולם בסופו של דבר הוטלה המשימה על "אמנות לעם" – עמותה ציבורית שהוקמה בשנות ה-50 כדי להביא אמנות ותרבות לאוכלוסיית הפריפריה בישראל. ב-30 בספטמבר 1987 שלחה היועצת החינוכית של אמנות לעם, ד"ר שוש ויץ, לבנימין אמיר, מְנַהֵל מִנְהַל החינוך, טיוטה שנייה להפעלת סל התרבות באמצעות אמנות לעם (תיק "מדיניות מערכת החינוך – אמנות – כללי", גל-18688/4, עמ' 178-169).

ב-29 בנובמבר 1987 דנה הנהלת משרד החינוך והתרבות בהצעת סל התרבות ואישרה את עיקר ההצעה (תיק "לשכת המנכ"ל שמשון שושני – ישיבות הנהלה סגל א", גל-14973/5, עמ' 3):

בעקבות ישיבה זו שלח מנכ"ל אמנות לעם יצחק קינן ב-20 בדצמבר 1987 מסמך מקיף למנכ"ל המשרד שמשון שושני (תיק "לשכת המנכ"ל שמשון שושני – ישיבות הנהלה סגל א", גל-14974/2, עמ' 185-175). מסמך זה היווה בסיס להפעלת סל התרבות מגן הילדים ועד לכיתה י"ב. ראו עמ' 176:

 

.4 | יישום התכנית

ברוריה בקר נבחרה לנהל את התכנית מטעם אמנות לעם. סל התרבות כוון בתחילה ליישובי הפריפריה כפי שעולה מרשימת היישובים שתלמידיהם זכו בסל תרבות בשנת הלימודים תש"ן (תיק "מדיניות מערכת החינוך – אמנות – כללי", גל-18688/5, עמ' 88):

זהו עמוד מתוך תזכיר מקיף על יישום התכנית אותו שלחו ברוריה בקר וד"ר שוש אביגל אל יושב ראש המזכירות הפדגוגית דוד פור ב-6 ביוני 1989 (תיק גל-18688/5, עמ' 105-85).

באוגוסט 1989 הודיע דובר משרד החינוך והתרבות שכ-120 אלף תלמידים ייהנו מסל התרבות בשנת הלימודים תש"ן (תיק גל-18688/5, עמ' 57):

כאמור לעיל ממשיך מפעל סל התרבות להתקיים עד היום, והוא מספק חוויות תרבותיות לכלל תלמידי ישראל ולא רק בפריפריה.

 

 

.5 | התיקים עליהם מבוסס פרק זה

"לשכת המנכ"ל שמשון שושני – ישיבות הנהלה סגל א", גל-14973/3

"לשכת המנכ"ל שמשון שושני – ישיבות הנהלה סגל א",  גל-14973/4

"לשכת המנכ"ל שמשון שושני – ישיבות הנהלה סגל א", גל-14973/5

"לשכת המנכ"ל שמשון שושני – ישיבות הנהלה סגל א", גל-14973/8

"לשכת המנכ"ל שמשון שושני – ישיבות הנהלה סגל א", גל-14973/10

"לשכת המנכ"ל שמשון שושני – ישיבות הנהלה סגל א", גל-14974/2

"מדיניות מערכת החינוך – אמנות – כללי", גל-18672/9

"מדיניות מערכת החינוך – אמנות – כללי", גל-18688/4

"מדיניות מערכת החינוך – אמנות – כללי", גל-18688/5