"שנת לימודים תיכונית בישראל לנוער מהתפוצות"

רובם המכריע של גלי העלייה שהגיעו למדינת ישראל, הגיעו תחילה כפליטי שואה ממזרח אירופה או מארצות האסלם. אך מעטים הגיעו לאורך השנים ממערב אירופה או ארצות הברית. רבים מהעולים האלו הגיעו חסרי או דלי אמצעים כלכליים. התנועה הציונית ומדינת ישראל נשאו אפוא עיניים אל יהדות המערב, ובעיקר היהדות האמריקנית הגדולה ובקשו להגביר את העלייה משם.

בית הספר החקלאי הכפר הירוק, אחד מן המוסדות שבהם שהו משתתפי הפרויקט "שנת לימודים תיכונית בישראל לנוער מהתפוצות", 1953. ארכיון המדינה

אלא ששלל המבצעים לעידוד עלייה מארצות הרווחה נשאו אך פירות מעטים. קברניטי המדינה הגיעו למסקנה שאת הקשר עם יהודי התפוצות יש להתחיל בגיל צעיר עוד בהיותם נערים ונערות, בתקווה שהקשר הזה יביא בהמשך לעלייתם לישראל. במשימה הזו עסקו בעיקר המחלקה לעליית הנוער של הסוכנות היהודית ומשרד החינוך. אחד מן הרעיונות שעלו במסגרת זו היה להביא בני נוער יהודים מן התפוצות בגיל תיכון לשנת לימודים בישראל. הוקמה מסגרת שנקראה "שנת לימודים תיכונית בישראל לנוער מהתפוצות". עד 1985 כבר השתתפו במסגרת הזו כ-1000 בני נוער מארצות שונות ובעיקר מארצות הברית וקנדה. הם שהו במוסדות של עליית הנוער ומשרד החינוך לצד בני גילם ישראלים. לימודיהם התנהלו לפי תכנית הלימודים המקורית מארצות מוצאם ובשיתוף משרדי החינוך בארצות אלו. בלימודיהם שולבו גם לימודי יהדות ועברית ופעילויות להכרת ישראל וחיי היום יום בה.

 

למרות שלל העיסוקים של משרד החינוך בהתמודדות עם המטלות הרבות שהציגה מערכת החינוך בישראל, ראה שר החינוך נבון חשיבות רבה במפעל הזה ופעל לקידומו. בדצמבר 1985 הגיעה לישראל משלחת של ראשי מערכת החינוך בערים מרכזיות בארצות הברית וקנדה. הם נפגשו עם מנכ"ל משרד החינוך אליעזר שמואלי. לדבריהם הם באו כדי לתמוך במפעל "שנת לימודים תיכונית בישראל", ולבדוק אפשרויות לפיתוחו והרחבתו. (מדיניות החינוך – קשרים עם אמריקה גל-18680-7 עמ 205).

חברי המשלחת השתתפו כאורחים בישיבת ועדת החינוך של הכנסת. הם הציגו שאלות רבות על החינוך בישראל ועל פעילות הוועדה, ונענו על ידי חבריה (גל-18680-7 עמ' 195 ). לאחר עזיבתם ביקש משרד החינוך להרחיב את המפעל. בפברואר 1986 שלח נבון מכתב אל נשיאת מועצת הפדרציות היהודיות בארצות הברית שהייתה ארגון הגג של הפדרציות הציוניות בעריה. הוא פרס בפניה את פרטי המפעל של שנת לימודים בישראל, את אופן הלימודים בו ואת חשיבותו הרבה ליצירת קשרים בין ישראל לתפוצות. הוא טען שמשרד החינוך תחת הנהלתו מייחס למפעל חשיבות מיוחדת. שאיפתם של משרד החינוך והמחלקה לעליית נוער בסוכנות היא לערב את הקהילות בארצות הברית בתכנית, ולהביא לכך שבעתיד כל קהילה תייסד ביזמתה ובשיתוף פעולה עם משרד החינוך תכנית כזו בישראל לצעיריה. נבון ביקש שהארגון שהיא עומדת בראשו יירתם לקדם את המשימה (מדיניות החינוך – קשרים עם אמריקה גל-18680-7 עמ 88).