אקישורים לרשימות התיקים

רשימה זו מכילה את קישורים לרשימות התיקים מסודרים לפי שמות הגופים שהפקדיו את החומר (להלן הגופים המפקדים)

חטיבה תת חטיבה שם המפקיד נתיב הורדת קובץ EXCEL
(לחץ לצפיה)
2 27 מזכיר ראשי – תיקים סודיים גופים מנדטורים/המזכיר הראשי – ממשלת ארץ ישראל/מזכיר ראשי – תיקים סודיים הורד
10 0 מחלקת הבריאות – ממשלת ארץ ישראל גופים מנדטורים/מחלקת הבריאות – ממשלת ארץ ישראל הורד
30 0 בית המשפט העליון בתי משפט ובתי דין/בית המשפט העליון הורד
30 2 לשכת נשיא בית המשפט העליון בתי משפט ובתי דין/בית המשפט העליון/לשכת נשיא בית המשפט העליון הורד
30 3 לשכות שופטי בית המשפט העליון בתי משפט ובתי דין/בית המשפט העליון/לשכות שופטי בית המשפט העליון הורד
30 10 משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אירופה המערבית משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אירופה המערבית הורד
43 0 משרד ראש הממשלה משרד ראש הממשלה הורד
43 4 לשכת ראש הממשלה משרד ראש הממשלה/לשכת ראש הממשלה הורד
43 5 משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה/משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל הורד
43 6 לשכת סגן ראש הממשלה משרד ראש הממשלה/לשכת ראש הממשלה/לשכת סגן ראש הממשלה הורד
43 8 ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל משרד ראש הממשלה/משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל/ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל הורד
43 9 סיוע  טכני – קרן משותפת ישראל-אמריקה משרד ראש הממשלה/משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל/סיוע  טכני – קרן משותפת ישראל-אמריקה הורד
43 11 יועצים לראש הממשלה משרד ראש הממשלה/לשכת ראש הממשלה/יועצים לראש הממשלה הורד
43 12 לשכת הקשר – נתיב משרד ראש הממשלה/לשכת הקשר – נתיב הורד
43 22 מחלקת תעודות המדינה והנצחה משרד ראש הממשלה/משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל/ארכיון המדינה ומערך ארכיוני ישראל/מחלקת תעודות המדינה והנצחה הורד
43 23 האגף לתיאום, מעקב ובקרה משרד ראש הממשלה/משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל/האגף לתיאום, מעקב ובקרה הורד
43 26 ועדת השמות הממשלתית משרד ראש הממשלה/מזכירות הממשלה/ועדת השמות הממשלתית הורד
43 28 לשכת ראש המטה והיועץ מדיני משרד ראש הממשלה/לשכת ראש הממשלה/לשכת ראש המטה והיועץ מדיני הורד
43 35 אגף ביקורים וקשרים בינלאומיים משרד ראש הממשלה/לשכת ראש הממשלה/לשכת ראש המטה והיועץ מדיני/אגף ביקורים וקשרים בינלאומיים הורד
43 36 היועץ המשפטי משרד ראש הממשלה/משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל/היועץ המשפטי הורד
43 37 מנהלת תנופה – סיוע למפוני עזה משרד ראש הממשלה/משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל/מנהלת תנופה – סיוע למפוני עזה הורד
43 38 מרכז ניהול לאומי (מנ"ל) משרד ראש הממשלה/מרכז ניהול לאומי (מנ"ל) הורד
43 39 אגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה משרד ראש הממשלה/משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל/אגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה הורד
43 50 האגף לתכנון מדיניות – האגף לממשל וחברה משרד ראש הממשלה/משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל/האגף לתכנון מדיניות – האגף לממשל וחברה הורד
43 53 המועצה העליונה להסדר כח אדם בשעת חירום משרד ראש הממשלה/המועצה העליונה להסדר כח אדם בשעת חירום הורד
44 0 מנהל ההסברה משרד ראש הממשלה/משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל/מנהל ההסברה הורד
45 0 רשות השידור משרד התקשורת/רשות השידור הורד
46 0 ועדת יום העצמאות משרד ראש הממשלה/משרד ראש הממשלה – לשכת מנכ"ל/ועדת יום העצמאות הורד
47 0 משרד האספקה והקיצוב משרד האספקה והקיצוב הורד
48 0 משרד הכלכלה והתעשייה משרד הכלכלה והתעשייה הורד
48 1 משרד הכלכלה והתעשייה – לשכת השר משרד הכלכלה והתעשייה/משרד הכלכלה והתעשייה – לשכת השר הורד
48 3 משרד הכלכלה והתעשייה – לשכת המנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה/משרד הכלכלה והתעשייה – לשכת המנכ"ל הורד
48 4 לשכת הסמנכ"ל לסחר חוץ משרד הכלכלה והתעשייה/משרד הכלכלה והתעשייה – לשכת המנכ"ל/לשכת הסמנכ"ל לסחר חוץ הורד
49 0 משרד המיעוטים משרד המיעוטים הורד
55 0 לשכת העיתונות הממשלתית משרד ראש הממשלה/לשכת העיתונות הממשלתית הורד
56 1 משרד הפנים – לשכת השר משרד הפנים/משרד הפנים – לשכת השר הורד
56 3 משרד הפנים – לשכת המנכ"ל משרד הפנים/משרד הפנים – לשכת המנכ"ל הורד
56 4 משרד הפנים – מינהל התכנון משרד הפנים/משרד הפנים – לשכת המנכ"ל/משרד הפנים – מינהל התכנון הורד
56 5 מנהל המינהל לשלטון מקומי משרד הפנים/משרד הפנים – לשכת המנכ"ל/מנהל המינהל לשלטון מקומי הורד
56 7 לשכת נציב כבאות והצלה רשות ארצית לכבאות והצלה/לשכת נציב כבאות והצלה הורד
56 11 מינהל מעברי גבול רשות האוכלוסין וההגירה/מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה/מינהל מעברי גבול הורד
56 13 היחידה הארצית לפיקוח על הבניה משרד הפנים/משרד הפנים – לשכת המנכ"ל/היחידה הארצית לפיקוח על הבניה הורד
56 15 אגף לפיתוח מקומי (מל"ח) משרד הפנים/משרד הפנים – לשכת המנכ"ל/אגף לפיתוח מקומי (מל"ח) הורד
56 19 ממונה מחוז תל אביב משרד הפנים/משרד הפנים – לשכת המנכ"ל/משרד הפנים –  לשכת המשנה למנכ"ל/לשכת הממונה על המחוזות/ממונה מחוז תל אביב הורד
56 20 רשות האוכלוסין וההגירה רשות האוכלוסין וההגירה הורד
56 21 מתכנן המחוז משרד הפנים/משרד הפנים – לשכת המנכ"ל/משרד הפנים –  לשכת המשנה למנכ"ל/לשכת הממונה על המחוזות/ממונה מחוז תל אביב/מתכנן המחוז הורד
56 22 ממונה מחוז הצפון משרד הפנים/משרד הפנים – לשכת המנכ"ל/משרד הפנים –  לשכת המשנה למנכ"ל/לשכת הממונה על המחוזות/ממונה מחוז הצפון הורד
56 26 מטה יהודה ושומרון וחבל עזה משרד הפנים/משרד הפנים – לשכת המנכ"ל/מטה יהודה ושומרון וחבל עזה הורד
56 27 משרד הפנים – ועדות משרד הפנים/משרד הפנים – ועדות הורד
57 0 משרד הבריאות משרד הבריאות הורד
57 1 משרד הבריאות – לשכת השר משרד הבריאות/משרד הבריאות – לשכת השר הורד
57 3 משרד הבריאות – לשכת המנכ"ל משרד הבריאות/משרד הבריאות – לשכת המנכ"ל הורד
58 0 משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל הורד
58 1 משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל – לשכת השר משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל/משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל – לשכת השר הורד
58 2 משרד המדע, הטכנולגיה והחלל – לשכת סגן השר משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל/משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל – לשכת השר/משרד המדע, הטכנולגיה והחלל – לשכת סגן השר הורד
58 3 משרד המדע, הטכנלוגיה והחלל – לשכת המנכ"ל משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל/משרד המדע, הטכנלוגיה והחלל – לשכת המנכ"ל הורד
58 6 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל/המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי הורד
59 0 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הורד
59 4 חטיבת מערכת הביטחון מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור/חטיבת מערכת הביטחון הורד
60 0 הכנסת הכנסת הורד
60 2 הכנסת הכנסת הורד
60 3 לשכת יושב ראש הכנסת הכנסת/לשכת יושב ראש הכנסת הורד
60 4 ועדת החוץ והבטחון הכנסת/ועדת החוץ והבטחון הורד
60 8 משמר הכנסת הכנסת/הכנסת – לשכת המנכ"ל/משמר הכנסת הורד
61 0 משרד התיירות משרד התיירות הורד
61 1 משרד התיירות – לשכת השר משרד התיירות/משרד התיירות – לשכת השר הורד
61 3 משרד התיירות – לשכת המנכ"ל משרד התיירות/משרד התיירות – לשכת המנכ"ל הורד
69 3 ארכיון ד"ר דב יוסף ארכיונים ואוספים אישיים/ארכיון ד"ר דב יוסף הורד
69 4 ארכיון עו"ד יעקב סלומון ארכיונים ואוספים אישיים/ארכיון עו"ד יעקב סלומון הורד
71 0 משרד החינוך משרד החינוך הורד
71 1 משרד החינוך – לשכת השר משרד החינוך/משרד החינוך – לשכת השר הורד
72 5 אוסף אפרים פורת ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף אפרים פורת הורד
72 9 אוסף מרדכי עליאש ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף מרדכי עליאש הורד
72 10 ארכיון אישי – יעקב הרצוג ארכיונים ואוספים אישיים/ארכיון אישי – יעקב הרצוג הורד
72 16 אוסף לורד ניקולאס וילאם בת'ל ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף לורד ניקולאס וילאם בת'ל הורד
72 18 אוסף פנחס ספיר ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף פנחס ספיר הורד
72 20 ארכיון אישי – יעקב צור ארכיונים ואוספים אישיים/ארכיון אישי – יעקב צור הורד
72 21 אוסף אליעזר פליקס שנער ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף אליעזר פליקס שנער הורד
72 25 ארכיון אישי – ויקטור זלקינד ארכיונים ואוספים אישיים/ארכיון אישי – ויקטור זלקינד הורד
72 26 אוסף עזרא דנין ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף עזרא דנין הורד
72 28 ארכיון אישי – אבא וסוזי אבן ארכיונים ואוספים אישיים/ארכיון אישי – אבא וסוזי אבן הורד
72 30 אוסף פנחס לבון ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף פנחס לבון הורד
72 31 אוסף מרדכי בנטוב ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף מרדכי בנטוב הורד
72 32 משרד הביטחון – לשכת השר משרד הביטחון (משהב"ט)/משרד הביטחון – לשכת השר הורד
72 34 ארכיון אישי – שלהבת פריאר ארכיונים ואוספים אישיים/ארכיון אישי – שלהבת פריאר הורד
72 35 אוסף משה שרת ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף משה שרת הורד
72 36 אוסף פנחס רוזן ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף פנחס רוזן הורד
72 40 אוסף לוי אשכול ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף לוי אשכול הורד
72 42 ארכיון אישי – דן מרידור ארכיונים ואוספים אישיים/ארכיון אישי – דן מרידור הורד
72 44 אוסף חיים רדי ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף חיים רדי הורד
72 48 ארכיון אישי – גד יעקבי ארכיונים ואוספים אישיים/ארכיון אישי – גד יעקבי הורד
72 50 אוסף מאיר ארגוב ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף מאיר ארגוב הורד
72 58 אוסף שמחה דיניץ ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף שמחה דיניץ הורד
72 62 ארכיון אישי – שמעון שטרית ארכיונים ואוספים אישיים/ארכיון אישי – שמעון שטרית הורד
72 67 אוסף אלי מזרחי ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף אלי מזרחי הורד
72 71 אוסף אברהם פיינברג ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף אברהם פיינברג הורד
72 75 אוסף שלום רייכמן ודב גביש בנושא טאבה ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף שלום רייכמן ודב גביש בנושא טאבה הורד
72 76 אוסף אריה לבבי ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף אריה לבבי הורד
72 79 אוסף יוסף גוברין ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף יוסף גוברין הורד
72 85 אוסף יוסף בורג ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף יוסף בורג הורד
72 104 אוסף משה ביתן ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף משה ביתן הורד
74 0 משרד המשפטים משרד המשפטים הורד
74 1 משרד המשפטים – לשכת השר משרד המשפטים/משרד המשפטים – לשכת השר הורד
74 4 משרד המשפטים – לשכת המנכ"ל משרד המשפטים/משרד המשפטים – לשכת המנכ"ל הורד
74 5 לשכת היועץ המשפטי לממשלה משרד המשפטים/לשכת היועץ המשפטי לממשלה הורד
74 8 מחלקת ייעוץ וחקיקה משרד המשפטים/לשכת היועץ המשפטי לממשלה/מחלקת ייעוץ וחקיקה הורד
74 11 לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) משרד המשפטים/לשכת היועץ המשפטי לממשלה/לשכת פרקליט המדינה (פרקליטות המדינה) הורד
77 0 מזכירות הממשלה משרד ראש הממשלה/מזכירות הממשלה הורד
77 1 לשכת מזכיר הממשלה משרד ראש הממשלה/מזכירות הממשלה/לשכת מזכיר הממשלה הורד
77 2 ועדות חקירה ובדיקה משרד ראש הממשלה/מזכירות הממשלה/ועדות חקירה ובדיקה הורד
77 3 ישיבות ממשלה משרד ראש הממשלה/מזכירות הממשלה/ישיבות ממשלה הורד
77 4 ועדות שרים משרד ראש הממשלה/מזכירות הממשלה/ועדות שרים הורד
77 7 משרד ראש הממשלה/מזכירות הממשלה משרד ראש הממשלה/מזכירות הממשלה הורד
77 8 משרד ראש הממשלה/מזכירות הממשלה משרד ראש הממשלה/מזכירות הממשלה הורד
77 9 משרד ראש הממשלה/מזכירות הממשלה משרד ראש הממשלה/מזכירות הממשלה הורד
77 10 משרד ראש הממשלה/מזכירות הממשלה משרד ראש הממשלה/מזכירות הממשלה הורד
78 2 ועדת שימרון לבירור נושא הפשיעה בישראל משרד הפנים/משרד הפנים – ועדות/ועדת שימרון לבירור נושא הפשיעה בישראל הורד
78 3 משרד ראש הממשלה משרד ראש הממשלה הורד
78 8 ועדה בראשות האלוף (מיל) רפאל ורדי לבחינת נושא "נתיב" משרד ראש הממשלה/ועדות/ועדה בראשות האלוף (מיל) רפאל ורדי לבחינת נושא "נתיב" הורד
78 14 ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה הכנסת/ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה הורד
79 0 משטרת ישראל משטרת ישראל הורד
79 1 לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל) משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל) הורד
79 2 לשכת סגן המפכ"ל משטרת ישראל/לשכת סגן המפכ"ל הורד
79 3 המטה הארצי של משטרת ישראל משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/המטה הארצי של משטרת ישראל הורד
79 4 המחוז הצפוני משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/מחוזות המשטרה:/המחוז הצפוני הורד
79 5 המחוז הדרומי משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/מחוזות המשטרה:/המחוז הדרומי הורד
79 6 מחוז המרכז משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/מחוזות המשטרה:/מחוז המרכז הורד
79 7 מחוז תל אביב משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/מחוזות המשטרה:/מחוז תל אביב הורד
79 8 מחוז ירושלים משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/מחוזות המשטרה:/מחוז ירושלים הורד
79 9 מחוז שומרון ויהודה (ש"י) משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/מחוזות המשטרה:/מחוז שומרון ויהודה (ש"י) הורד
79 10 משמר הגבול משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/משמר הגבול הורד
79 13 רישום פלילי חקירות משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/רישום פלילי חקירות הורד
79 14 מחלקת מבצעים וביטחון פנים משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/אגף השיטור והביטחון/מחלקת מבצעים וביטחון פנים הורד
79 15 היחידה הארצית לחקירות בין לאומיות משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/אגף החקירות והמודיעין (אח"מ)/היחידה הארצית ללוחמה בפשיעה להב 433/היחידה הארצית לחקירות בין לאומיות הורד
79 17 אגף משאבי אנוש (אמ"ש) משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/אגף משאבי אנוש (אמ"ש) הורד
79 18 היחידה הארצית לחקירות הונאה משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/אגף החקירות והמודיעין (אח"מ)/היחידה הארצית ללוחמה בפשיעה להב 433/היחידה הארצית לחקירות הונאה הורד
79 19 אגף התכנון והארגון משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/אגף התכנון והארגון הורד
79 20 רמ"ט אגף המטה הארצי משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/המטה הארצי של משטרת ישראל/רמ"ט אגף המטה הארצי הורד
79 21 חטיבת המודיעין משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/אגף החקירות והמודיעין (אח"מ)/חטיבת המודיעין הורד
79 22 אגף התנועה (את"ן) משטרת ישראל/לשכת המפקח הכללי (מפכ"ל)/אגף התנועה (את"ן) הורד
80 0 משרד האוצר משרד האוצר הורד
80 1 משרד האוצר/רשות המיסים בישראל משרד האוצר/רשות המיסים בישראל הורד
80 4 משרד האוצר – לשכת השר משרד האוצר/משרד האוצר – לשכת השר הורד
80 6 משרד האוצר – לשכת המנכ"ל משרד האוצר/משרד האוצר – לשכת המנכ"ל הורד
80 8 מינהל הכנסות המדינה משרד האוצר/משרד האוצר – לשכת המנכ"ל/משרד האוצר – אגף הכלכלן הראשי/מינהל הכנסות המדינה הורד
80 10 משרד האוצר – לשעת היועץ המשפטי משרד האוצר/משרד האוצר – לשכת המנכ"ל/משרד האוצר – לשעת היועץ המשפטי הורד
80 11 האגף לקשרים בינלאומיים משרד האוצר/משרד האוצר – לשכת המנכ"ל/משרד האוצר – אגף הכלכלן הראשי/האגף לקשרים בינלאומיים הורד
80 13 משרד האוצר משרד האוצר הורד
80 14 אגף התקציבים משרד האוצר/משרד האוצר – לשכת המנכ"ל/אגף התקציבים הורד
80 17 משרד האוצר משרד האוצר הורד
82 0 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הורד
82 1 רשות שדות התעופה משרד התחבורה והבטיחות בדרכים/רשות שדות התעופה הורד
82 2 רשות הספנות והנמלים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים/רשות הספנות והנמלים הורד
82 3 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים/משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת השר הורד
82 5 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים/משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל הורד
82 9 לשכת המפקח על התעבורה משרד התחבורה והבטיחות בדרכים/משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל/לשכת המפקח על התעבורה הורד
82 15 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – מל"ח (משק לשעת חירום) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים/משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשכת המנכ"ל/משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – מל"ח (משק לשעת חירום) הורד
88 0 הנהלת בתי המשפט משרד המשפטים/משרד המשפטים – לשכת המנכ"ל/הנהלת בתי המשפט הורד
92 1 המשרד להגנת הסביבה – לשכת שר המשרד להגנת הסביבה/המשרד להגנת הסביבה – לשכת שר הורד
93 1 משרד החוץ משרד החוץ הורד
93 2 נציגות ישראל בצרפת משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אירופה המערבית/אירופה 1/נציגות ישראל בצרפת הורד
93 12 נציגות ישראל בפינלנד משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אירופה המערבית/אירופה 4/נציגות ישראל בפינלנד הורד
93 13 נציגות ישראל במיאנמר משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אסיה ופסיפיק/אסיה 1 – דרום מזרח/נציגות ישראל במיאנמר הורד
93 14 נציגות ישראל בבולגריה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אירופה המערבית/אירופה 2/נציגות ישראל בבולגריה הורד
93 15 נציגות ישראל בברזיל משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אמריקה הלטינית והקריבים/אמריקה הדרומית/נציגות ישראל בברזיל הורד
93 16 נציגות ישראל בשוויץ משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אירופה המערבית/אירופה 1/נציגות ישראל בשוויץ הורד
93 17 נציגות ישראל בהולנד משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אירופה המערבית/אירופה 1/נציגות ישראל בהולנד הורד
93 18 משרד החוץ משרד החוץ הורד
93 25 צפון אמריקה 2 – קונסוליות משרד החוץ/סמנכ"ל אגף צפון אמריקה/צפון אמריקה 2 – קונסוליות הורד
93 27 נציגות ישראל בדנמרק משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אירופה המערבית/אירופה 4/נציגות ישראל בדנמרק הורד
93 29 נציגות ישראל ביוון משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אירופה המערבית/אירופה 2/נציגות ישראל ביוון הורד
93 30 נציגות ישראל בליבריה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 2 – מרכז ומערב אפריקה/נציגות ישראל בליבריה הורד
93 33 הקונסוליה הכללית הישראלית בציריך, שוויץ משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אירופה המערבית/אירופה 1/נציגות ישראל בשוויץ/הקונסוליה הכללית הישראלית בציריך, שוויץ הורד
93 34 נציגות ישראל ברומניה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אירופה המערבית/אירופה 2/נציגות ישראל ברומניה הורד
93 41 משרד החוץ משרד החוץ הורד
93 42 נציגות ישראל בהודו משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אסיה ופסיפיק/אסיה 1 – דרום מזרח/נציגות ישראל בהודו הורד
93 43 משלחת השילומים בקלן, גרמניה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אירופה המערבית/אירופה 1/נציגות ישראל בגרמניה/משלחת השילומים בקלן, גרמניה הורד
93 44 נציגות ישראל במאלי משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 2 – מרכז ומערב אפריקה/נציגות ישראל במאלי הורד
93 45 נציגות ישראל ברפובליקה המרכז-אפריקאית  וקייפ ורדה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 2 – מרכז ומערב אפריקה/נציגות ישראל ברפובליקה המרכז-אפריקאית  וקייפ ורדה הורד
93 48 נציגות ישראל בסנגל משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 2 – מרכז ומערב אפריקה/נציגות ישראל בסנגל הורד
93 50 נציגות ישראל בגאנה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 2 – מרכז ומערב אפריקה/נציגות ישראל בגאנה הורד
93 51 נציגות ישראל בטוגו משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 2 – מרכז ומערב אפריקה/נציגות ישראל בטוגו הורד
93 52 מדינות המפרץ עירק, אירן וקטאר משרד החוץ/סמנכ"ל אגף שלום ומזרח תיכון/מדינות המפרץ עירק, אירן וקטאר הורד
93 53 נציגות ישראל במדגסקר משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 2 – מרכז ומערב אפריקה/נציגות ישראל במדגסקר הורד
93 54 נציגות ישראל בקמרון משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 2 – מרכז ומערב אפריקה/נציגות ישראל בקמרון הורד
93 55 נציגות ישראל בפרו משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אמריקה הלטינית והקריבים/אמריקה הדרומית/נציגות ישראל בפרו הורד
93 59 נציגות ישראל בקניה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 1 – מזרח  ודרום אפריקה/נציגות ישראל בקניה הורד
93 60 נציגות ישראל בקפריסין משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אירופה המערבית/אירופה 2/נציגות ישראל בקפריסין הורד
93 61 נציגות ישראל בקונגו משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 2 – מרכז ומערב אפריקה/נציגות ישראל בקונגו הורד
93 62 נציגות ישראל ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 2 – מרכז ומערב אפריקה/נציגות ישראל ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו הורד
93 63 נציגות ישראל בקוסטה ריקה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אמריקה הלטינית והקריבים/מרכז אמריקה והקריבים/נציגות ישראל בקוסטה ריקה הורד
93 65 נציגות ישראל בסיירה לאונה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 2 – מרכז ומערב אפריקה/נציגות ישראל בסיירה לאונה הורד
93 66 נציגות ישראל בפנמה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אמריקה הלטינית והקריבים/מרכז אמריקה והקריבים/נציגות ישראל בפנמה הורד
93 68 נציגות ישראל בבנין משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 2 – מרכז ומערב אפריקה/נציגות ישראל בבנין הורד
93 69 נציגות ישראל בסרילנקה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אסיה ופסיפיק/אסיה 1 – דרום מזרח/נציגות ישראל בסרילנקה הורד
93 70 נציגות ישראל ברפובליקת גינאה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 2 – מרכז ומערב אפריקה/נציגות ישראל ברפובליקת גינאה הורד
93 71 נציגות ישראל באקוודור משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אמריקה הלטינית והקריבים/אמריקה הדרומית/נציגות ישראל באקוודור הורד
93 73 נציגות ישראל בונצואלה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אמריקה הלטינית והקריבים/אמריקה הדרומית/נציגות ישראל בונצואלה הורד
93 75 נציגות ישראל באתיופיה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 1 – מזרח  ודרום אפריקה/נציגות ישראל באתיופיה הורד
93 76 נציגות ישראל בקוט-דיבואר משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 2 – מרכז ומערב אפריקה/נציגות ישראל בקוט-דיבואר הורד
93 78 הקונסוליה הישראלית בבוסטון  ארצות-הברית הורד
93 81 נציגות ישראל בבוליביה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אמריקה הלטינית והקריבים/אמריקה הדרומית/נציגות ישראל בבוליביה הורד
93 83 נציגות ישראל בבורונדי משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 1 – מזרח  ודרום אפריקה/נציגות ישראל בבורונדי הורד
93 87 נציגות ישראל בצ'אד משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 1 – מזרח  ודרום אפריקה/נציגות ישראל בצ'אד הורד
93 88 משרד החוץ משרד החוץ הורד
93 89 נציגות ישראל בקמבודיה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אסיה ופסיפיק/אסיה 1 – דרום מזרח/נציגות ישראל בקמבודיה הורד
93 97 נציגות ישראל בהונדורס משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אמריקה הלטינית והקריבים/מרכז אמריקה והקריבים/נציגות ישראל בהונדורס הורד
93 98 נציגות ישראל בפורטוגל משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אירופה המערבית/אירופה 2/נציגות ישראל בפורטוגל הורד
93 102 נציגות ישראל ברפולבליקה הדומיניקית משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אמריקה הלטינית והקריבים/מרכז אמריקה והקריבים/נציגות ישראל ברפולבליקה הדומיניקית הורד
93 103 נציגות ישראל בג'מאיקה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אמריקה הלטינית והקריבים/מרכז אמריקה והקריבים/נציגות ישראל בג'מאיקה הורד
93 104 נציגות ישראל ברואנדה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף אפריקה/מחלקת אפריקה 1 – מזרח  ודרום אפריקה/נציגות ישראל ברואנדה הורד
94 0 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משרד ראש הממשלה/הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הורד
95 0 משרד הרווחה והשירותים החברתיים משרד הרווחה והשירותים החברתיים הורד
95 3 משרד העבודה והרווחה – לשכת השר משרד העבודה והרווחה (1977 – 2003)/משרד העבודה והרווחה – לשכת השר הורד
97 0 משרד החקלאות ופיתוח הכפר משרד החקלאות ופיתוח הכפר הורד
97 2 משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת השר משרד החקלאות ופיתוח הכפר/משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת השר הורד
97 3 משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת סגן השר משרד החקלאות ופיתוח הכפר/משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת סגן השר הורד
97 4 משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת המנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר/משרד החקלאות ופיתוח הכפר – לשכת המנכ"ל הורד
98 0 המשרד לענייני דתות המשרד לענייני דתות הורד
98 1 המשרד לענייני דתות – לשכת השר המשרד לענייני דתות/המשרד לענייני דתות – לשכת השר הורד
98 2 המשרד לענייני דתות – לשכת סגן השר המשרד לענייני דתות/המשרד לענייני דתות – לשכת סגן השר הורד
98 3 המשרד לענייני דתות – לשכת המנכ"ל המשרד לענייני דתות/המשרד לענייני דתות – לשכת המנכ"ל הורד
101 0 מפקדת הממשל הצבאי הישראלי ברצועת עזה (1956 – 1957) משרד הביטחון (משהב"ט)/מפקדת הממשל הצבאי הישראלי ברצועת עזה (1956 – 1957) הורד
102 0 לשכת היועץ לענייני ערבים משרד ראש הממשלה/לשכת ראש הממשלה/לשכת היועץ לענייני ערבים הורד
104 0 המרכז למיפוי ישראל משרד הבינוי והשיכון/המרכז למיפוי ישראל הורד
105 0 בית נשיא מדינת ישראל בית נשיא מדינת ישראל הורד
109 0 משרד הבינוי והשיכון משרד הבינוי והשיכון הורד
109 2 לשכת סגן שר הבינוי והשיכון משרד הבינוי והשיכון/משרד הבינוי והשיכון – לשכת שר/לשכת סגן שר הבינוי והשיכון הורד
109 3 משרד הבינוי והשיכון – לשכת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון/משרד הבינוי והשיכון – לשכת מנכ"ל הורד
110 0 שירות בתי הסוהר שירות בתי הסוהר הורד
110 1 נציב שירות בתי הסוהר שירות בתי הסוהר/נציב שירות בתי הסוהר הורד
110 5 מחלקת האסיר שירות בתי הסוהר/נציב שירות בתי הסוהר/מחלקת האסיר הורד
111 2 רשויות מקומיות – ארגון המועצות האזוריות רשויות מקומיות/רשויות מקומיות – ארגון המועצות האזוריות הורד
114 0 הממשל הירדני ביהודה ושומרון, 1948 – 1967 ארגונים ממשלתיים – חומר שלל/הממשל הירדני ביהודה ושומרון, 1948 – 1967 הורד
114 1 הממשל הירדני – מושל מחוז ירושלים ארגונים ממשלתיים – חומר שלל/הממשל הירדני ביהודה ושומרון, 1948 – 1967/הממשל הירדני – מושל מחוז ירושלים הורד
119 0 המשרד לביטחון הפנים המשרד לביטחון הפנים הורד
119 1 המשרד לביטחון פנים – לשכת שר המשרד לביטחון הפנים/המשרד לביטחון פנים – לשכת שר הורד
119 2 סגן השר לבטחון פנים המשרד לביטחון הפנים/המשרד לביטחון פנים – לשכת שר/סגן השר לבטחון פנים הורד
119 3 המשרד לביטחון הפנים – לשכת מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים/המשרד לביטחון הפנים – לשכת מנכ"ל הורד
119 4 המשרד לביטחון הפנים – מדען ראשי המשרד לביטחון הפנים/המשרד לביטחון הפנים – לשכת מנכ"ל/המשרד לביטחון הפנים – מדען ראשי הורד
119 5 המשרד לביטחון הפנים – יועץ משפטי המשרד לביטחון הפנים/המשרד לביטחון הפנים – לשכת מנכ"ל/המשרד לביטחון הפנים – יועץ משפטי הורד
119 6 המשרד לביטחון הפנים – היחידה לקשרי חוץ המשרד לביטחון הפנים/המשרד לביטחון הפנים – לשכת מנכ"ל/המשרד לביטחון הפנים – היחידה לקשרי חוץ הורד
119 7 המשרד לביטחון הפנים – דובר המשרד המשרד לביטחון הפנים/המשרד לביטחון הפנים – לשכת מנכ"ל/המשרד לביטחון הפנים – דובר המשרד הורד
119 8 מבקר המשטרה המשרד לביטחון הפנים/המשרד לביטחון הפנים – לשכת מנכ"ל/מבקר המשטרה הורד
119 9 יועץ לענייני שב"ס המשרד לביטחון הפנים/המשרד לביטחון הפנים – לשכת מנכ"ל/יועץ לענייני שב"ס הורד
120 4 משרד התקשורת – לשכת מנכ"ל משרד התקשורת/משרד התקשורת – לשכת מנכ"ל הורד
120 11 משרד התקשורת – יועץ משפטי משרד התקשורת/משרד התקשורת – לשכת מנכ"ל/משרד התקשורת – יועץ משפטי הורד
122 0 משרד הפיתוח משרד הפיתוח הורד
122 1 משרד הפיתוח – לשכת השר משרד הפיתוח/משרד הפיתוח – לשכת השר הורד
124 0 שרים וסגני שרים במשרד ראש הממשלה משרד ראש הממשלה/שרים וסגני שרים במשרד ראש הממשלה הורד
126 0 חברת הנפט הלאומית ונתיבי נפט ארגונים לא ממשלתיים/חברת הנפט הלאומית ונתיבי נפט הורד
130 0 משרד החוץ משרד החוץ הורד
130 4 משרד החוץ – היועץ המשפטי משרד החוץ/משרד החוץ – היועץ המשפטי הורד
130 9 קשר תפעול ובקרה משרד החוץ/משרד החוץ – לשכת המנכ"ל/אגף תקשוב/קשר תפעול ובקרה הורד
130 13 מחלקת חבר הלאומים הבריטי (מב"ר) משרד החוץ/מחלקת חבר הלאומים הבריטי (מב"ר) הורד
130 16 מחלקת שביתת הנשק (מש"ן) משרד החוץ/מחלקת שביתת הנשק (מש"ן) הורד
130 18 מחלקת תכנון מדיני כלכלי – החרם הערבי משרד החוץ/מחלקת תכנון מדיני כלכלי – החרם הערבי הורד
130 20 סמנכ"ל אגף צפון אמריקה משרד החוץ/סמנכ"ל אגף צפון אמריקה הורד
130 21 משרד החוץ משרד החוץ הורד
130 23 חומר מדיני משרד החוץ/חומר מדיני הורד
130 27 דתות משרד החוץ/משרד החוץ – לשכת המנכ"ל/חטיבת תפוצות ודתות/דתות הורד
131 0 נציבות שירות המדינה משרד ראש הממשלה/נציבות שירות המדינה הורד
136 2 לשכת סגן השר משרד העלייה והקליטה/המשרד לקליטת העלייה – לשכת השר/לשכת סגן השר הורד
138 0 מפות אוספים/מפות הורד
139 0 משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים הורד
139 1 משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – לשכת שר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים/משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – לשכת שר הורד
139 3 משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – לשכת מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים/משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – לשכת מנכ"ל הורד
139 4 משרד האנרגיה והמים – מדען ראשי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים/משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – לשכת מנכ"ל/משרד האנרגיה והמים – מדען ראשי הורד
139 6 משרד האנרגיה והמים – תכנון וכלכלה משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים/משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – לשכת מנכ"ל/משרד האנרגיה והמים – תכנון וכלכלה הורד
139 7 אגף מחקר ופיתוח משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים/משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – לשכת מנכ"ל/אגף מחקר ופיתוח הורד
139 8 מינהל החשמל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים/משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – לשכת מנכ"ל/מינהל החשמל הורד
139 9 משרד האנרגיה והמים – לשכת היועץ המשפטי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים/משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – לשכת מנכ"ל/משרד האנרגיה והמים – לשכת היועץ המשפטי הורד
139 10 ועדת ההיגוי מפעל הימים משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים/משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – לשכת מנכ"ל/ועדת ההיגוי מפעל הימים הורד
139 11 משרד האנרגיה והמים – דוברות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים/משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – לשכת מנכ"ל/משרד האנרגיה והמים – דוברות הורד
139 13 רשות הגז הטבעי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים/משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – לשכת מנכ"ל/רשות הגז הטבעי הורד
139 14 משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים הורד
139 16 מינהל המחקר למדעי האדמה והים משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים/מינהל המחקר למדעי האדמה והים הורד
139 17 משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים הורד
139 20 שימור אנרגיה משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים/משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – לשכת מנכ"ל/שימור אנרגיה הורד
139 23 מינהל הדלק והגז משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים/משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים – לשכת מנכ"ל/מינהל הדלק והגז הורד
140 2 הרבנות הראשית לישראל הרבנות הראשית לישראל הורד
141 0 לשכת מנכ"ל מקורות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים/הרשות הממשלתית למים וביוב/מקורות/לשכת יו"ר מועצת המנהלים/לשכת מנכ"ל מקורות הורד
142 0 נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ הורד
148 0 מנהל הדלק משרד האוצר/משרד האוצר – לשכת המנכ"ל/מנהל הדלק הורד
150 1 משרד הכלכלה והתכנון – לשכת השר משרד הכלכלה והתכנון/משרד הכלכלה והתכנון – לשכת השר הורד
150 2 משרד הכלכלה והתכנון – לשכת מנכ"ל משרד הכלכלה והתכנון/משרד הכלכלה והתכנון – לשכת מנכ"ל הורד
150 6 הרשות לתכנון כלכלי לאומי משרד הכלכלה והתכנון/משרד הכלכלה והתכנון – לשכת מנכ"ל/הרשות לתכנון כלכלי לאומי הורד
150 8 אגף לפיקוח כללי משרד הכלכלה והתכנון/משרד הכלכלה והתכנון – לשכת מנכ"ל/אגף לפיקוח כללי הורד
150 9 יחידה לפתוח חברתי משרד הכלכלה והתכנון/משרד הכלכלה והתכנון – לשכת מנכ"ל/יחידה לפתוח חברתי הורד
154 0 אוספי תיעוד בעל פה אוספים/אוספי תיעוד בעל פה הורד
155 0 חברת תה"ל – תכנון המים לישראל ארגונים לא ממשלתיים/חברת תה"ל – תכנון המים לישראל הורד
158 0 המשרד לשיתוף פעולה איזורי המשרד לשיתוף פעולה איזורי הורד
158 1 המשרד לשיתוף פעולה איזורי – לשכת השר המשרד לשיתוף פעולה איזורי/המשרד לשיתוף פעולה איזורי – לשכת השר הורד
162 1 רשות העתיקות – לשכת המנכ"ל משרד התרבות והספורט/רשות העתיקות/רשות העתיקות – לשכת המנכ"ל הורד
168 7 רשות ההגבלים העסקיים רשות ההגבלים העסקיים הורד
194 0 המשרד לענייני ירושלים המשרד לענייני ירושלים הורד
198 0 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל הורד
198 1 המשרד לפיתוח הנגב והגליל – לשכת השר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל/המשרד לפיתוח הנגב והגליל – לשכת השר הורד
198 2 משרד העלייה – לשכת מנכ"ל משרד העלייה/משרד העלייה – לשכת מנכ"ל הורד
210 1 אוסף אליהו ששון ארכיונים ואוספים אישיים/ארכיון משפחת ששון – יפה/אוסף אליהו ששון הורד
210 2 אוסף משה ששון ארכיונים ואוספים אישיים/ארכיון משפחת ששון – יפה/אוסף משה ששון הורד
210 3 אוסף אביעד (עדי) יפה ארכיונים ואוספים אישיים/ארכיון משפחת ששון – יפה/אוסף אביעד (עדי) יפה הורד
224 0 אוסף שלמה הלל ארכיונים ואוספים אישיים/אוסף שלמה הלל הורד
999 1 תעודות מיוחדות תעודות מיוחדות הורד