• עורכת:
    לואיז פישר
  • פורסם בתאריך:
    27 בנובמבר 2012
  • תמונה:
    ארוחת ערב חגיגית במלון המלך דוד. מימין לשמאל: מוצטפא חליל, ראש הממשלה בגין, הנשיא סאדאת ושר החוץ דיין. צלם: יעקב סער, לע"מ.

לציון ביקור נשיא מצרים אנוואר סאדאת בירושלים, שהוביל בסופו של דבר לחתימת הסכם השלום עם מצרים במארס 1979, פרסם ארכיון המדינה מבחר תעודות, המטיל אור על האירועים שקדמו ליזמת סאדאת ועל מהלך ביקורו בירושלים. התעודות מציגות מידע רב על המשא ומתן בתיווך ארצות הברית שקדם לביקור, על המגעים הסודיים עם מצרים, על תגובת ממשלת ישראל להחלטת סאדאת לבקר בירושלים, על הביקור עצמו, על סיכומי המשתתפים ועל התכניות להמשך השיחות. רוב התעודות הן מאוספי משרד החוץ ומשרד ראש הממשלה בארכיון המדינה, ורבות מהן, ובכללן פרוטוקולים של ישיבות הממשלה, נחשפו במיוחד לצורך הפרסום הזה. במקום שהתעודה המקורית היתה קשה להבנה, הוספנו הקלדה של התעודה. התעודות שמתפרסמות נאספו במסגרת העבודה על פרסום נרחב שיקיף את המגעים עם מצרים החל בשלהי מלחמת יום הכיפורים וכלה בחתימת הסכם השלום.

המשך לקרוא