• פורסם לראשונה :
    15 למאי 2018
  • עודכן:
    19 ליולי 2018

מבוא

קטלוג החומר המסווג בארכיון המדינה, 2018

בין מיליוני התיקים שבארכיון יש כ- 300,000 שהוגדרו מראש כמסווגים, ומכיוון שטרם עברו בדיקת חשיפה הם מסווגים גם היום. תיקים אלה וגם המידע אודותיהם נשמרים בסביבה שמורה במיוחד. מבלי להיכנס לפרטים, כללי אבטחת המידע החלים על החומרים מקשים מאוד על הצגתם כאן באתר האינטרנט של הארכיון. בין שאר הקשיים, אין לנו בשלב זה אפשרות לשלב את המידע בקטלוג או במנוע החיפוש הכלליים.

בתור פתרון ביניים, אנו מציגים כאן רשימות של החומר המסווג. הרשימות מוצגות לפי שם הגוף המפקיד ובחירה בגוף מפקיד תוביל לרשימת כותרות התיקים, שנות היווצרות התוכן, ומזהה התיק. הרשימה איננה מלאה. יש בה כ-250,000 מן התיקים. מכיוון שהיו גורמים רבים שחששו מפתיחת קטלוג זה, נקטנו בשיטת ה-20-80: פתחנו כל מה שניתן היה להסכים שאין בעיה בפתיחתו, וכל מה שהיה כרוך במאמץ ניכר דחינו. כ-80% מן התיקים מוצגים ברשימה, ואילו כ-20% אפילו כותרותיהם עדיין חסויים.

ניתן לצפות ולהוריד את הרשימות בתצורת PDF, ומי שיעדיף יכול לעבוד עם גרסת אקסל.

פתרון מלא של מתן שירות, שבו הטיפול בבקשות לתיקים מסווגים יהיה דומה להזמנות של חומר בלמ"ס, עדיין לא קיים. אנחנו מקווים לתקן גם עניין זה בהמשך השנה, כשנסיים לפתח יכולות טכנולוגיות. בינתיים נבקש ממי שיזמין תיקים מסווגים שיהיה סבלן במידת האפשר, ואנחנו נעשה כמיטב יכולתנו לתת שירות סביר.

בברכה,

דר' יעקב לזוביק

גנז המדינה

19 ביולי 2018

המשך לקרוא